کنترل کبفیت: واحد کنترل کیفیت صنایع غذایی محمدپور مجهز به آزمایشگاهای تخصصی و پرسنل متخصص

در چندین مرحله اقدام به کنترل و آزمایش محصولات می نماید :

مرحله اول : آزمایش مواد اولیه ورودی به کارخانه 

مرحله دوم: کنترل و آزمایش محصولات حین فرآیند تولید 

مرحله سوم : نمونه برداری از محصولات و آزمایش کامل آنها بعد از تولید و قبل از بسته بندی.